Piggtråd

Piggtråd

Piggtråd var et formidabelt hinder som sammen med maskingeværet gjorde det svært vanskelig å angripe fiendens skyttergraver. Å bygge og styrke piggtrådhindre ble gjort om natten da man ikke var synlig i mørket, men det var svært farlig arbeid da lysgranater kunne avsløre arbeidet, og lydene fra arbeidet kunne avsløre det. Man banket ned stolper å feste piggtråden i med hammere som var dempet med puter av tøy for å redusere støyen og etterhvert kom korketrekkerformede påler med store ringer i enden som kunne skrus ned i bakken så ikke man måtte drive med støyende banking.

Dette Tyske fotografiet av frontlinjen viser piggtrådhindrene, mens giftgass slippes ut mot fiendens linjer. Dette er tidlig i krigen, sannsynligvis 1915 eller tidlig 1916. Legg merke til at pålene piggtråden er strukket på er av tre.

Over er piggtråd og en løssprengt bit fra befestningene i området ved Fort du Vaux ved Verdun, der et av verdens aller verste slag fant sted.

Det ble viktig å utstyre troppene med midler som lot dem komme seg gjennom piggtrådhindre, både egne og fiendens. Tyskerne ga underoffiserer og Pionertropper bajonetter med sag på ryggen som kunne brukes til å sage seg gjennom trepålene som piggtråden var festet i. Senere ble pålene laget av stål og lot seg ikke sage. Disse bajonettene med sag på ble fremstilt som barbariske våpen av ententemaktene, men egentlig var de kun ment som verktøy.

Over, en Tysk SG98/05AaMS, bajonett type 1898 modell 1905, gammel type (med høye "ører"), med sag. Bajonetten er gravd opp på slagmarken ved somme, og etter 95 år i jorden er sagen fortsatt skarp. Under en tilsvarende bajonett (Na, ny type, med lave "ører") i bedre stand.

Piggtråd måtte kuttes for å kunne slippe frem egne tropper dersom de skulle angripe og fiendens piggtråd måtte kuttes når man nådde fram for å komme igjennom. Dette var vanskelig å gjøre uoppdaget og man trengte verktøy til dette. Under er en stor Fransk piggtrådsaks laget av Peugeot Freres (Brødrene Peugeot). Dette eksemplaret er datert 1918.

Piggtrådhindrene ble laget så formidable som mulig for å hindre fienden så mye som mulig. Her ser vi Franske soldater strekke piggtråd på en forbindelsesgrav.

Frykten for å bli hengende fast i piggtråden var stor og her er et utslag av mørk humor som hjalp soldatene å døyve frykten. Denne er framført av oss som The Tommy Boys.

For å komme igjennom piggtråden kunne man bruke mange slags metoder. Franskmennene brukte artilleri med høyeksplosive granater til å ødelegge piggtråden, med brukbar suksess. Da Britene prøvde det samme ved Somme i 1916 hadde de for få høyeksplosive granater og brukte andre og svakere granater i stedet, og etter en uke med verdens voldsomste artilleribombardement viste det seg at piggtrådhindrene var intakte og dette bidro til at Britene hadde 60000 døde og sårede på første dagen av slaget ved Somme, første juli 1916.

Over er en Britisk piggtrådsaks datert 1915. Under en Britisk piggtrådsaks datert 1918.

Man kunne komme over piggtråden ved å legge planker eller tepper over den, men dette var svært vanskelig å bære frem under beskytning. Tungt og uhåndterlig. Så, ofte måtte menn krype frem på natten for å forberede angrep ved å kutte seg gjennom piggtråden. En holdt tråden på begge sider av piggtrådsaksen mens en klippet, så ikke piggtråden skulle krølle seg ukontrollert når den ble kuttet og avsløre dem ved å lage lyd.

Over er en Tysk piggtrådsaks modell 1911 for Pionertropper. Under en mindre og lettere Tysk piggtrådsaks.

Å bli hengende fast i fiendens piggtråd i dagslys var ensbetydende med en dødsdom. Her er det uttrykt i nok en skyttergravsvise. Dette er fra filmen "Oh what a lovely war".

If you get stuck on the wire,

Never mind!

If you get stuck on the wire,

Never mind!

Though the light's as broad as day

When you die they stop your pay

If you get stuck on the wire,

Never mind!

Under er en bit av en såkalt Spansk Rytter. Et piggtrådhinder laget av kryssede stålstenger med piggtråd tvunnet frem og tilbake imellom. Et dødelig hinder.

Piggtråd er et passivt våpen, men svært effektivt og svært farlig for en angripende styrke og hvilke lidelser piggtråd har ført til kan umulig oppsummeres i ord.

Franske soldater rykker inn mot fronten i en skyttergrav omspunnet med piggtråd.