S14

S14 Bajonetten

S14 bajonetten, Seitengewehr 1914, var en tidlig variant av det som siden er kalt Ersatz bajonetter. Den ble innført ettersom kapasiteten for å produsere S98/05 bajonetten var for liten og produsenter med verktøy som kunne lage S14 var tilgjengelig. Blant dem som produserte disse var plate- og gramofonprodusenter som Bekka Rekord, som har laget denne, og Odeon. I tillegg Samsonwerk og ikke minst den særdeles sjeldne produsenten Gottscho. S14 finnes både med sag på ryggen og med vanlig rett bladrygg. Alle S14 variantene er sjeldne. Disse finnes med nyproduserte blad, som denne og i varianter laget med erobrede Belgiske bajonettblader, - de har typisk en mer firkantet blodrand.

Dette eksemplaret er merket BK i en oval, fabrikkmerket til Bekka Rekord, og har Keiserlig inspeksjonsstempel Krone over gotisk G. En sjelden bajonett.