nahkampfmesser

Skyttergravsvåpen - Preussisk Nahkampfmesser

Over er en Nahkampfmesser, en skyttergravskniv, med grepene malt i de Preussiske nasjonalfargene. Denne er en fin ERN produsert kniv som har blitt gjort til en nasjonalistisk gjenstand, og muligens lettere å kjenne igjen kjenne igjen som sin?

Militarismen og nasjonalismen gikk hånd i hånd, og slik sett er det ikke forunderlig å finne en nahkampfmesser, en skyttergravskniv, malt i de Preussiske fargene. Malingen ser ut til å være original og fra perioden.