Slagmarkssouvenirer

Slagmarkssouvenirer

Mange soldater tok souvenirer med seg fra krigen. De tok gjenstander fra fanger, falne eller ting som lå igjen i forlatte stillinger. Mange av gjenstandene i samlingene våre kan være tatt på denne måten, men her presenterer vi kun gjenstander vi er sikre på ble tatt med av soldater. 

Troddel

Disse tre duskene, såkalte Troddel, har hengt på sverd eller bajonetter. De vil ha hatt et langt bånd som ble knyttet og viklet rundt grepet på våpenet. De er ikke kun pynt, men fargekombinasjonene på dusk, stamme og knapp forteller hvilken våpengren og enhet soldaten tilhører. Imidlertid er disse skåret av, av fanger eller døde, det får vi aldri vite. de er så tatt som souvenirer. under ser vi tre unge artillerisoldater. merk at hver av dem har en Troddel bundet til sverdet. 

1914 Jernkors tatt i Argonneskogen.

Dette jernkorset av andre klasse ble tatt fra en Tysk fange i Argonne Skogen av den Amerikanske soldaten Jacob E. W. Hoover. Beskrivelsen av jernkorset, på bildet til venstre er skrevet av ham. (Mere om Hoovers fantastiske minnealbum finner du her.)

Haag konvensjonen av 1907 sier riktignok om krigsfanger: "All their personal belongings, except arms, horses, and military papers, remain their property." (konvensjonsteksten finnes her), På Norsk blir det: "Alle deres personlige eiendeler, unntatt våpen, hester og militære papirer, forblir deres eiendom."

Å ta souvenirer fra fanger var altså forbudt i følge internasjonal lov, men praksisen var allikevel utbredt på begge sider av konflikten.

Tysk 98/05 bajonett

Denne Tyske S98/05 bajonetten datert 1916 ble tatt med hjem som souvenir av en Britisk soldat. Britene hadde ordre om å ta bestemte gjenstander fra fanger og falne når de var ute på skyttergravsraid, dette av etterretningsårsaker. Bajonettene hadde ofte enhetsmerker (eiendomsmerker som viste hvilket regiment og kompani fienden tilhørte) stemplet på seg, og dette var en viktig kilde til informasjon. Fanger ville selvsagt uansett bli fratatt sine våpen, så dette var ikke i strid med Haag Konvensjonen. Tyskerne avsluttet forøvrig praksisen med å stemple enhetsmerker på våpnene i 1915 da dette ga fienden for mye informasjon. En rekke bajonetter finnes uten balg (slire) som denne, og mange av dem kommer fra England, og man må anta at en stor del av disse er tatt av soldater og senere tatt med hjem. Dette eksemplaret har i alle fall blitt tatt med hjem som souvenir.

Tysk skulderklaff

Skulderklaffer fra Tyske uniformer ga også informasjon om hvilke Tyske enheter man sto ovenfor. Denne originale skulderklaffen fra det 23. infanteriregiment har blitt skåret av uniformen til en fange eller en død Tysk soldat. Også denne kommer fra England og har blitt tatt med hjem som souvenir. Det er interessant å se at skulderklaffen har hatt en skade som har blitt reparert, muligens en skade fra et skudd eller en granatsplint, så det er vel liten tvil om at den har tilhørt en frontsoldat.

Slike souvenirer har sine dramatiske historier å fortelle og er et interessant samlerfelt i seg selv.