Stösel Pistol

Stösel Lommepistol modell 1913.

Stösel lommepistolen er en av de svært mange små pistolene i kaliber 6,5milimeter som ble solgt rundt om i Europa på denne tiden. Mange offiserer og soldater skaffet seg slike små pistoler som sekundærvåpen i skyttergravene. Å ha et lite og lettmanøvrerlig våpen med seg kunne bety liv eller død i nærkamp.

Stösel pistolen er en sjelden og uvanlig lommepistol, det kan ikke ha vært laget mange av den. Den ble produsert av Retolaza Hermanos i Spania og solgt kommersielt.

1913 Model Automatic Pistol "Stösel" No 1 Patent.