Tanks

Tanks

Første gang en Tank ble brukt på en slagmark var under Somme slaget i kampene om Flers-Courcelette den 15. september 1916. Den Britiske Field Marshall Sir Douglas Haig ble kraftig kritisert for å ha brukt dette nye våpenet for tidlig,  før man hadde mange nok til å bruke dem i store formasjoner.

Britene satte inn sitt nyeste våpen, et pansret kjøretøy på belter som kunne komme seg over skyttergraver og som var væpnet med kanoner og maskingeværer. Disse første tanksene var svært upålitelige, og svært ukomfortable for mannskapene, i tillegg til at de var sårbare. Men, et nytt våpen var født, som skulle få stor betydning i framtiden. Akkurat som med fly var tanks i sin barndom under første verdenskrig, og selv om de fikk begrenset militær betydning var ideen kommet for å bli.

Tyske soldater poserer ved en ødelagt Britisk Tank ved Cambrai i 1917. De første Tanksene var sårbare og gikk seg ofte fast eller fikk motortrøbbel. På Tysk side utviklet man raskt et såkalt T-gewehr (Anti Tank Rifle) som i praksis var en stor og meget grovkalibret rifle, som var i stand til å skyte gjennom Tanksenes relativt tynne panser.

Franske Renault tanks, modell 1917, på vei mot fronten. Den lille Renault tanksen hadde en kanon montert i et roterende tårn, og ble dermed modell for fremtidens tanks.

En sønderskutt Fransk Tank av typen Char Schneider CA1. En slik, det eneste gjenværende eksemplaret, er verdens eldste tank som fortsatt fungerer. Bildeteksten er tysk "Zerschossener Franz. Tanks".

Nok en ødelagt Fransk Tank av typen Char Schneider. Denne er feilaktig benevnt på den Tyske bildeteksten som en Engelsk tank. "Zerstörter englischer Tank". Dette fotografiet ble sendt som postkort fra Gefreiter Theo Lechner til fru Rosalie Biber i Biber-Drogerie, München VIII, johannisplatz 20. den 30.10.1917.

Han skriver om hvor bra og vennlig de har fordelt det som ut fra teksten høres ut til å være en arv. Han skriver om hvor fornøyd han er med det og sekken med "Dukater", og legger til "Men hva er alt dette verdt når neste granat når som helst kan slukke pusten?"...

Nå er Lechner et vanlig etternavn, så det er umulig å vite sikkert uten flere opplysninger, men det er mulig han fikk så alt for rett... En Th. Lechner falt 28.03.1918 og er begravd på St. Quentin kirkegården i Frankrike, block 13, grab 198.

En sønderskutt Britisk Tank med en død soldat foran. Se her for detaljer om fotografiet.

Tanks var et kodenavn brukt fordi utviklingen av Tanksen foregikk i største hemmelighet. Det sies at de ble klassifisert som "Water Tanks" i lastemanifestene til båtene som brakte dem til Frankrike. Om denne hstorien stemmer er vi ikke sikre på, men den forklarer jo navnet på en logisk måte.