Walther Modell 5

Walther Model 5 Lommepistol

Denne lille lommepistolen fortjener betegnelsen så absolutt. Men, selv om den er liten var den en av pistolene som ble brukt av Tyske offiserer i skyttergravene. Et hendig lite sekundærvåpen kunne bety liv eller død i nærkampene. I trange rom og graver er det viktig å kunne snu seg raskt og ha våpenet vendt en annen vei på sekunder.

Tidligere produserte Walther sin Model 2 Lommepistol, som var nesten identisk, men i 1915 ble Model 2 designet forbedret og relansert som Walther Model 5. Pistolen er i kaliber 6,5mm. Det finnes eksempler på at enkelte offiserer, vel og merke bak fronten, brukte denne som primærvåpen, det eneste de bar på seg, og det finnes beltehylstre til den.

Tysk Alpenjäger med hylster for en liten 6,35mm pistol i beltet. Dette vil ha vært et ekstravåpen i tillegg til gevær og bajonett. Muligens en Walther Model 5?

Under ser du den lille Walther Model 5 i kontrast til en 9mm Mauser C96 pistol, og en 7,65mm Walther Model 4 pistol.

Slike lommepistoler spilte en større rolle enn man vanligvis tenker seg. De var, sammen med skyttergravskniven, hendige og lette å bruke i trange omgivelser i skyttergravene.