Dreyse M1907 Lommepistol

1907 Dreyse Lommepistol

Denne lille Dreyse lommepistolen er konstruert av samme mann som konstruerte den Østerriksk-Ungarske offiserspistolen, modell 1907. Som andre lommepistoler ble denne brukt som sekundærvåpen i skyttergravene.

Akkurat dette eksemplaret har imidlertid en liten ekstrasak, den har fått satt på et langt løp for å bedre rekkevidde og treffsikkerhet på avstand. Dette er skjeldent og uvanlig. Den er, uten ekstraløpet, akkurat like stor som en 1906 Baby Browning. Dette er fordi Østerrike-Ungarn i 1909 innførte en lov om at det ikke var tillatt å selge pistoler med mindre lengde enn 18 cm, slik at det ikke skulle være så lett for attentatmenn å bære skjulte våpen.

Pistolen har ingen åpning til utkast av tomme patronhylser, i stedet går hele den bakre halvparten av sleiden bakover og lager dermed åpning for utkastet, en meget uvanlig teknisk løsning.

Pistolen er i standard lommepistolkaliber, 6,35mm (.25ACP).