Frommer Stop Pistol

Frommer Stop.

Bildet viser en østerriksk-Ungarsk offiser med 7,65mm pistol i beltet, muligens en Frommer Stop. Merk at han også bærer M95 bajonett og våpenfrakk og har lave sko med Puttees viklet oppetter leggene.

Frommer Stop pistolen er en av de mange designene fra de halvautomatiske pistolenes barndom som skiller seg veldig fra dagens pistoltyper. Der dagens pistoler, med variasjoner, er laget etter et noenlunde standardisert grunndesign var det på denne tiden mange som eksperimenterte med forskjellige konstruksjoner og med vekslende hell. Grunntanken i Frommers design er at både løp og sluttstykke går bakover sammen av rekylen når våpenet avfyres, på de fleste andre pistoler går sleiden/sluttstykket bakover mens løpet enten er stasjonært eller glir litt bakover for å absorbere rekylen. Frommers pistoler holder altså løp og sluttstykke sammen helt til skuddet er gått, deretter går løpet framover igjen mens sluttstykket holdes igjen slik at den tomme patronhylsen kastes ut og en ny patron kamres når sluttstykket så glir frem. Dette skulle gi bedre presisjon, men for et nærkampvåpen med effektiv rekkevidde på 20-30 meter er forskjellen dette utgjør minimal.

Frommer Stop pistolen er derfor komplisert og dyr å produsere da den krever separate rekylfjærer for sleide og løp. Den har også kun en type sikring, nemlig hendelen bak på grepet. Allikevel ble dette den Ungarske hærens standardpistol. Pisztoly M12 (1912 modell pistol) Muligens valgte de Frommer Stop fordi den var en Ungarsk pistol som ble produsert i Budapest?

Tysk offiser med gassmaske og hylster til en pistol i kaliber 7,65 i beltet, muligens en Frommer Stop eller tilsvarende pistol. Merk at han har to medaljebånd i knapphullet (rett under gassmaskefilteret) som viser at han har vunnet Jernkorset av 2. klasse og en medalje til. I jakkelommene har han sannsynligvis stavhåndgranater. Det var vanlig for frontsoldatene å utstyre seg med ekstra stavhåndgranater på den måten.

Pistolen er merket: "FEGYVERGYAR - BUDAPEST - FROMMER - PAT. - STOP CAL.7,65mm (.32)"

Pistolen ble ikke bare laget for den Ungarske hæren, men også på kontrakt for den Tyske hæren i 1916-17. Den Tyske versjonen er meget sjelden. Dette eksemplaret er av den sjeldne typen som ble laget på kontrakt fra Tyskland, noe det lille Tyske inspeksjonsstempelet over et sivilt kontrollstempel viser.

Serienummeret er innenfor nummerserien som ble laget for Tyskland, denne er antakeligvis laget i 1917. Magasinet er merket med kaliber og produsent: 7,65 FROMMER.

Akkurat dette eksemplaret av frommer Stop pistolen har en interessant etterhistorie. Denne pistolen skal ha vært brukt i motstandskampen under okkupasjonen av Norge i Andre Verdenskrig, og skal ha tilhørt bestyreren på Modum Bad, som var aktiv motstandsmann.