Medaljespange

Ordensspange med tre medaljer.

Denne sammensetningen av medaljer, en såkalt ordensspange eller medaillespange har tilhørt en soldat fra fyrstedømmet Schwarzburg-Rudolstadt und Sondershausen. Et lite område og dette er av den grunn en sjelden medaljegruppe.

Spangen er pent laget og godt bevart og med tre medaljer som sammen forteller en del om historien til mannen som har blitt dekorert med disse medaljene.

Til venstre på spangen henger Jernkorset av andre klasse (Eisernes Kreuz 2.Klasse 1914). Dette er en keiserlig utmerkelse som ble gitt til soldater fra hele Tyskland, uansett hvilket av kongerikene (Preussen, Bayern, Sachsen, Württemberg) eller fyrstedømmene de kom fra. På forsiden er Keiser Wilhelm II sitt monogram. En krone over W. Nederst står året medaljen ble innstiftet, 1914. Jernkorset blir kun innstiftet i krigstid og finnes derfor kun i fire utgaver: 1813, 1870, 1914 og 1939. Jernkorset har på baksiden det opprinnelige designet fra 1813. Krone over initialene til kong Friedrich Wilhelm, tre eikeblader og årstallet 1813.

Den sjeldneste medaljen på spangen er krigsfortjenestemedaljen i sølv av 1914 (Silberne Medaille für Verdienst im Kriege 1914). Den ble innstiftet av Fyrst Günther Viktor av Schwarzburg-Rudolstadt und Sondershausen. Dette var to små fyrstedømmer i Thüringen som ble styrt av samme fyrste. Fyrstedømmene hadde relativt små områder så man kan dermed fastslå hvor soldaten kom fra ganske nøyaktig. Ettersom det var en liten befolkning og tilsvarende få soldater ble det kun delt ut 1000 slike medaljer totalt, og den er derfor altså temmelig sjelden.

Medaljen er gitt til en stridende soldat. Det ser man på to måter. Sverdene viser at det er en frontsoldat som har fått den. Det gule båndet med blå striper ble i hovedsak gitt til stridende, men i spesielle tilfeller kunne også soldater i bakre linje få den med dette båndet, men med sverd til medaljen er det ikke tvil. For ikke-stridende var det et eget bånd som var blått med gule striper i stedet.

Mer av denne mannens historie fortelles av den tredje medaljen. Dette er ikke en tysk medalje. På forsiden har den krone over Ungarns Våpenskjold som igjen er over kryssede sverd omgitt av en krans av ekeløv, nok en medalje som ble gitt til stridende. På baksiden er mottoet "Pro Deo et Patria", - latin for "For Gud og Fedrelandet", og årstallene 1914-18. Denne ble gitt til tyske soldater som slåss sammen med Østerriksk-Ungarske enheter. Den sier altså mye om mannens tjeneste. En del tyske enheter slåss integrert med den Østerriksk-Ungarske hæren og ble i en del tilfeller utstyrt med Østerrisk-Ungarske våpen for å lettere kunne forsynes med ammunisjon i riktig kaliber.

Her er spangen avbildet med en sjelden bajonett. Denne bajonetten er for den østerriksk-Ungarske M95 Mannlicher riflen, men er produsert av Ernst Busch i Solingen, altså tyskprodusert. Det er ukjent hvorfor disse ble produsert i Tyskland, men man tror de kan ha vært laget for de tyske enhetene som slåss sammen med Østerrike-Ungarn. I romanen "Den gode soldat Svejk og hans eventyr i Verdenskrigen" av Jaroslav Hasek omtales disse tyskerne som "Rikstyskere" og Svejk kommenterer hvor mye bedre forpleining rikstyskerne har enn dem selv.

Denne spangen er altså knyttet til denne historien, og det er høyst sannsynlig at bajonetten også er det.

Spangen er vellaget, her ser vi baksiden av den.

Denne har mye historie å fortelle....