Giftgass

Giftgass!

Første gang giftgass ble brukt som våpen var i 1915 da den tyske hæren slapp ut gass fra sine skyttergraver som blåste over til de franske skyttergravene der kolonitroppene som bemannet den ble utslettet. De hadde ingen kjennskap til våpenet og intet vern mot det.

En rekke improviserte løsninger for å motvirke gassen ble forsøkt, først ved å urinere i bomullskompresser som man så holdt over nese og munn til hetter av grovt tøy innsatt med kjemikalier som skulle motvirke gassen. Etterhvert ble stadig mere avanserte gassmasker utviklet.

Begge sider brukte gass i stor utstrekning og etterhvert ble gassen skutt over mot fienden i artillerigranater i stedet for å slippes ut ved riktig vindretning. Mange gasser ble brukt, Sennepsgass, Klorgass, Fosgen.... Forferdelige våpen.

Augustin Achatz

Bondesønn fra Greising, Soldat i et Bayersk infanteri regiment, som den 9. September 1917 , under et fiendtlig gassangrep, ved 19 år og 7 måneders alder, døde heltedøden for fedrelandet.

Emil Scheit

Landwehr infanteri regiment nr 124, født 29. Mai 1877 i Bergatreute O/A Waldsee. Død av gassforgiftning den 24. August 1918.

Jakob Kessler

Esatz Reservist i reserve infanteri regiment 247, innehaver av jernkorset av 2. klasse og fortjenestemedaljen i sølv. Født den 18. August 1889 i Hirrlingen, Døde heltedøden for fedrelandet den 28. September 1918 i et Bayersk krigslasarett ved Maubeuge av en lungeinfeksjon som følge av gassforgiftning.

Josef Dullinger

Økonom- og Borgermestersønn fra Derbing. Soldat ved det Bayerske 10 infanteriregiment, 5. kompani. Innehaver av det Bayerske militær fortjenestekors av 3. klasse med sverd. Som på 20.August 1917 som følge av gassforgiftning etter 21 måneders tro pliktoppfyllelse ved Fresnoy (Nord Frankrike) i en alder av bare 20 år og 10 måneder døde heltedøden for fedrelandet. Han ligger begravd på soldatkirkegården Henin-Lietard.

Josef Schreiner

Bondesønn fra Reuaigen, innehaver av jernkorset 2. klasse. Som den 23. Juni som følge av Gasforgiftning i 29 år og 3 måneders alder i Frankrike døde heltedøden for fedrelandet.

Karl Waldherr.

Sütlersønn fra Johanniskirchen, soldat ved det 30. Bayerske infanteri regiment, 10. kompani. Innehaver av jernkorset 2. klasse. Som den 21. Juli 1918 ved 19 års alder døde heltedøden for fedrelandet ved gassforgiftning.

Diktet under er av poeten Wilfred Owen, og er sakset herfra: http://www.english.emory.edu/LostPoets/Dulce.html

Det utrykker med all mulig klarhet hvïlket grusomt våpen giftgass er.

Wilfred Owen

Dulce Et Decorum Est


Bent double, like old beggars under sacks,

Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,

Till on the haunting flares we turned our backs

And towards our distant rest began to trudge.

Men marched asleep. Many had lost their boots

But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;

Drunk with fatigue; deaf even to the hoots

Of disappointed shells that dropped behind.

GAS! Gas! Quick, boys!-- An ecstasy of fumbling,

Fitting the clumsy helmets just in time;

But someone still was yelling out and stumbling

And floundering like a man in fire or lime.--

Dim, through the misty panes and thick green light

As under a green sea, I saw him drowning.

In all my dreams, before my helpless sight,

He plunges at me, guttering, choking, drowning.

If in some smothering dreams you too could pace

Behind the wagon that we flung him in,

And watch the white eyes writhing in his face,

His hanging face, like a devil's sick of sin;

If you could hear, at every jolt, the blood

Come gargling from the froth-corrupted lungs,

Obscene as cancer, bitter as the cud

Of vile, incurable sores on innocent tongues,--

My friend, you would not tell with such high zest

To children ardent for some desperate glory,

The old Lie: Dulce et decorum est

Pro patria mori.