Tysk Propaganda

Tysk Propaganda

Propaganda er aldri det samme som sannhet, og for å holde krigsviljen oppe tydde begge sider til grove forvrengninger og stygge utfall mot hverandre. I Tyskland ble "Gott Strafe England!" (Måtte Gud straffe England!) et vanlig slagord, og det ble til og med brukt som hilsen når man møttes på gaten.

Tysk håndkolorert postkort som viser "Unsere Feinde im Westen" (Våre fiender i vest), de er Franskmenn, Belgiere og Engelskmenn.

"Unser ist der Sieg!", Seieren er vår!. Vakre kvinner i militære uniformer var mye brukt, det minnet guttene ved fronten om hva de slåss for og hva som ventet dem der hjemme... Denne kvinnen har på seg en feldmütze (feltlue) med skjerm, en waffenrock (våpenfrakk) og belte med S98 bajonett...

En mengde propagandagjenstander ble laget, juetrepynt formet som tyske hjelmer og Zeppelinere, mortere og annet husgeråd med jernkorset og patriotiske slagord.... Kaffekopper, tallerkener.... Her er en patriotisk bilderamme med de Tyske nasjonalfargene svart, hvitt og rødt som omgir bildet.

Selv båndet til ringen bildet skal henge i er vevd i nasjonalfargene.

Et av de mere ikoniske propagandamotivene. "Helft uns Siegen! Zeichnet Kriegsanleihe.", hjelp oss å seire, kjøp krigsobligasjoner! Den som sendte dette kortet streket ut t i zeichnet, og gjorde setningen om til: Jeg kjøper krigsobligasjoner. Under har han skrevet "Noch ist es zeit!", det er enda tid... Behovet for å understreke dette kan tyde på at krigstrøttheten hadde bredt seg i Tyskland i 1917...

England var spesielt forhatt i Tyskland. Det gamle gjensidige hatet mellom Tyskere og Franskmenn forble sterkt, men Engelskmennene hadde slåss sammen med Tyskerne mot Napoleon, de ble sett på som naturlige allierte. Da de gikk inn i krigen mot Tyskland etter det Tyske overfallet mot Belgia ble det sett på som et særlig stygt forræderi.

I serien "Schützengraben Bücher für das Deutsche volk" (Skyttergravsbøker for det tyske folk), Englands sanne ansikt....

I denne boken av Ernst Bauer, som er i lommeformat, ment å være en skyttergravsbok som soldatene kunne lese i ledige stunder, fortelles "sannheten" om England. Engelskmenn er av  degenerert rase ettersom de har blitt oppblandet med alle slags invaderende folk.... Det er stygg lesning, og inneholder få sannheter som ville stått seg i dag.....

Men, propaganda har to ansikter. Enten dehumaniseres fienden og beskrives som mindreverdig, eller så forherliger den ens eget folk og fremstiller dem som spesielt heroiske.

Patriotisk postkort sendt i 1917.

Dette postkortet er typisk. Den heroiske tyske marinegasten har dødd heltedøden og er vasket opp på stranden delvis innhyllet i flagget til landet han slåss for.... De sjøfolkene som etter jyllandslaget (Skagerrakschlacht) ble vasket opp på Norskekysten etter lang tid i sjøen så nok langt mindre idylliske ut,etter at sjødyr, fugler og forråtnelse hadde gjort sitt.....

Her er den heroiske marinegasten portrettert som levende og klar til kamp. i beltet har han et kort marinesverd, en faschinemesser. Over skulderen har han en omarbeidet Fransk Chassepot karabin. Skipene i bakgrunnen er i tidligere konfigurasjon enn Første Verdenskrig. Nøyaktighet er ikke propagandistens formål, men å skape følelser. Teskten er "Stolz weht die flagge Schwarz-Weiss-Rot von uns'res schiffes mast.", Stolt vaier flagget svart-hvitt-rødt fra vårt skips mast. Dette ble sendt i november 1915.

Her er en annen form for propaganda. Dette bildet viser forskjellige typer "Dum -Dum" kuler. Dum Dum var opprinnelig et arsenal i India under Britisk overherredømme, som laget ekspanderende ammunisjon. Siden har "Dum - Dum" blitt et samlebegrep for mange typer ekspanderende ammunisjon. Ammunisjon som ekspanderer ved anslag lager langt mer forferdelige sår og fører til store vevskader som en helmantlet (kobberkledd) kule ikke gjør. Bruk av ekspanderende ammunisjon mot mennesker i krig anses derfor som en krigsforbrytelse. Det Tyskerne her gjør er å beskylde franskmennene for å begå krigsforbrytelser. Teksten lyder: "Die berüchtigten Dum -Dum - geschosse. Mit solche mitteln arbeiten Deutschlands feinde!". På Norsk blir det: De beryktede Dum- Dum - Kulene. Med slike midler arbeider Tysklands fiender!"

"1-3. Patroner med kobberkuler. Spissen avfilt (1 og 2) og innsnevret (3) for å forsterke virkningen. 4. Kule med stålmantel med blykjerne, hul i tuppen for gjennom ødeleggelse av blykjernen å forstørre og forverre sårene, den såkalte Dum - Dum kulen....

Det er omdiskutert om slik ammunisjon virkelig ble brukt eller om dette kun er tysk propaganda for å demonisere fienden. Ammunisjonspakken nede til venstre i bildet er ihvertfall slett ikke en pakke Dum -Dum ammunisjon slik det hevdes i teksten, men en helt normal pakke Fransk Geværammunisjon.

Den tyske Kriegschronik som var en månedlig utgivelse ble oversatt til flere språk, blant annet til dansk, og den danske utgaven kalt Krigskronik ble også solgt i Norge. Dette eksemplaret som er utgitt i November 1916 inneholder 71 sider med beskrivelser av krigens nyeste hendelser sett fra et ensidig Tysk perspektiv. Blant temaene er Ententens tap og manglende fremgang ved Somme fronten, noe som var  et faktum tidligere, men som forlengst hadde begynt å snu på dette tidspunktet. Her er et beundrende minneord for Østerrike-Ungarns nettopp avdøde Keiser Franz Joseph I. Rikskanslerens tale om hvordan krigen begynte og hvem som startet den, der budskapet er at Russland i samarbeid med England og Frankrike var de som ønsket krigen, og ikke Tyskland eller Østerrike-Ungarn. Her er, interessant nok, det Tyske manifest vedrørende kongeriket Polens opprettelse, en statsdannelse som vel mest forble på papiret, ettersom Polen som nasjon først ble opprettet etter versailles freden i 1919. Her er et lengre stykke om slaget ved Verdun, og mye mer som i stor grad må kunne kalles propaganda. Vi har mange av disse kronikkene på Tysk og på Dansk, men denne er representativ for dem.

Fra den store tiden.....