USA

USA

Etter den Tyske senkningen av det amerikanske skipet Lusitania ble stemningen i USA sterkt anti-Tysk og mange Amerikanere vervet seg til kamp i Canada for å slåss på ententemaktenes side. Det ble samlet inn midler til ambulanser og et stort korps av frivillige ambulansesjåfører reiste også til Frankrike. I 1917 kom USA med i verdenskrigen.  Selv om Amerikanerne bare var med i Krigen fra slutten av 1917, var deres friske og mange soldater avgjørende for utfallet av første verdenskrig.

Amerikansk M1917 Brodie hjelm

Denne hjelmen er basert på den Britiske Brodie hjelmen. Forskjellen var detaljer ved innerlæret og toppnaglen, og finishen på hjelmen. 

De fleste enhetsmerkene ble malt på hjelmene etter krigen. Denne hjelmen er fra 1st division, kjent som "big red one", og øyenvitneskildringer forteller at enhetsmerkene ble malt på mens de var i tyskland kort tid etter våpenhvilen, tidlig 1919.

 Hjelmen har vært i hardt vær....

Amerikansk bestikk

"Mess at U.S. camp at lake Longemer." Messen i en Amerikansk leir ved Longemer sjøen.  

Matboksen i lukket tilstand

Matboks med US merket Første verdenskrig datert spisebestikk.

Amerikansk boks til kjøttrasjoner

Dette er en "Bacon Tin" modell 1916. Dette eksemplaret er laget i 1917.

Amerikansk "Overseas cap"

Denne luen er av grov ull og med US luemerke. En typisk første verdenskrigs båtlue som vil ha vært båret av en soldat i første verdenskrig.

Laget i New York.

Amerikansk brukt Britisk P13 bajonett 

Da USA kom med i krigen ble P14 riflene som ble produsert for Britene gjort om og produsert for den amerikanske hæren i kaliber 30-06, geværene og bajonettene ble da kalt M1917.

Bajonetten under var allerede produsert for Britene og utstyrt med Britiske inspeksjons- og akseptansestempler da kontraktene med Britene ble kansellert og produksjonen rettet mot å lage våpen for egen hær. De ferdiglagede våpnene ble stemplet på nytt, de Britiske stemplene ble overstemplet og Amerikanske akseptansestempler slått inn.

Britisk P13 bajonett, overtatt av Amerikanerne for bruk i første verdenskrig.

På venstre side er bladet merket med modellåret 1913 og fremstillingsdato 10   17, oktober 1917. De Britiske akseptanse- og inspeksjonsstemplene er overstemplet og U.S. stempler er påført.

P13 og 1907 bajonettene er identiske bortsett fra høyden på munningsringen, og to parallelle kutt ble gjort i grepene på P13 for å skille de to typene fra hverandre. På M1917 bajonettene videreførte Amerikanerne praksisen med å skjære kutt i grepene på bajonettene.

Amerikansk M1917

Remington US, denne er laget for den amerikanske hæren og har modellbetegnelse M1917. Bortsett fra inspeksjonsstemplene er den identisk med det Britiske eksemplaret over. Balgen er Amerikansk M1917.

Skjelden M1917 bajonett med feilstempel

Denne bajonetten skulle vært stemplet med modellåret 1917 på bladet, men ved Remington fabrikken var det noen som tok feil og trodde det var et datostempel. Så, et lite antall bajonetter ble stemplet 1918 før feilen ble oppdaget og rettet opp. Disse er derfor temmelig skjeldne.

Både bajonetten og balgen er i uhyre god stand, både blåneringen på håndtaket og "Ricassoen", såvel som oljefinishen på bladet er intakt, bladet ble gjort matt og mørkt ved hjelp av olje så det ikke skulle gi avslørende gjenskinn. Det er en finish som som regel er slitt bort,men her er helt intakt.

Et personlig minnealbum fra krigen.

Overfarten til Europa var ikke uten fare, Tyske ubåter var på jakt. Dette bildet har teksten "On board USS Rumpler, ready for subs." Om bord USS Rumpler og klare for ubåter.

Amerikanernes øverstkommanderende i Europa, General John J. "Black Jack" Pershing (Til venstre) sammen med den franske Marsjall Foch ved Fanskmennenes hovedkvarter i Chaumont.