Flammekaster

Flammekaster.

Med første verdenskrig kom mange nyvinninger, mye verden har hatt nytte av siden, for eksempel utviklet flyene seg enormt og grunnlaget for dagens lufttrafikk ble lagt. Militære nyvinninger av mange slag ble utviklet, som Tanks, og andre ble videreutviklet som maskingevær og artilleri.

Første verdenskrig var også perioden da noen av verdens aller mest horrible våpen ble utviklet, - giftgass og flammekastere. Dette var våpen som ga forferdelige skader og som var svært fryktet.

Tysk flammekaster i aksjon. Flammen skytes fra skyttergraven til høyre. Soldatene i forgrunnen observerer og er klare.

På dette utsnittet ser vi skytteren i forgrunnen med selve flammekasterrøret over skulderen. Bak ham igjen står en soldat med den store tanken med den brennbare blandingen i på ryggen. Flammen skytes langt ut og skaper et dødelig inferno foran dem.

Bildet har påskrift fra fotografen.

Photografie aufrollen  eines Graben mit Flammenwerfern in der Etappe wo wir dabei waren, damit Herrn ungeniert zusehen könnten. Rechts in der mitte siehst du den Rohr womit den Flamm geworfen wird.

Det betyr:

Fotografi av opprullingen av en skyttergrav med flammekastere fra traversgraven hvor vi var, slik at vi kunne se på det uskadde. Til høyre i midten ser du røret som flammen kastes ut av.

Fotografier av bruk av flammekastere under første verdenskrig er skjeldne og få, og dette er derfor et svært spesielt fotografi. Vi forbeholder oss copyright for dette. (Skriv til oss om dere vil bruke det.)