slagmarksfunn

Funn fra Slagmarkene

En så gigantisk konflikt som første verdenskrig setter gedigne spor etter seg. Ved Verdun, for eksempel, er bakken overalt preget av granatkratre selv nå så lenge etterpå. Våpen, utstyr, og alt mulig annet vrakgods som lå igjen da hærene dro hjem ligger i bakken enda, og kommer opp når det pløyes på jordene eller finnes av turgåere, folk med metalldetektorer med flere.

Slagmarksfunn er et eget samlerområde, det er i høyeste grad gjenstander som har vært der da det skjedde, og derfor fascinerende. Samtidig er det et område som må behandles med respekt. Det er meget sannsynlig at en del av disse gjenstandenes eiere døde og mistet dem på den måten. Første verdenskrig var en katastrofe for nasjonene som deltok, og for enkeltmenneskene og familiene som havnet oppi den, og slagmarksfunnene er en påminnelse om det.

Slagmarkene er fulle av eksplosiver enda den dag i dag, og gassgranater med livsfarlig stridsgass dukker stadig opp. Slagmarkene er farlige og vi anbefaler ingen å dra dit for å grave. En del slagmarker er det også ulovlig å grave på, man skal huske at hundretusener av mennesker døde der og mange av dem ligger igjen der enda. Derfor anses en del slike steder som gravplasser, og det må absolutt respekteres.

Tysk M18 hjelm fra slagmarkene på Østfronten, Latvia.

Denne hjelmen har fått fryktelig medfart. Det er vanskelig å finne noen annen forklaring enn at den må ha fått en stor granatsplint i seg, som har slått inn bakfra. Det er en makaber påminnelse om at krig er død og ødeleggelse.

Skaden på hjelmen er voldsom, det kreves svært mye kraft for å splintre en så stor del av toppen på hjelmen.

Tysk 98/05 (Butcher blade) bajonett fra Slagmarken ved Verdun

Dette er en standard 98/05 bajonett, av den typen som britene kalte "butcher blade" på grunn av at bladet minner om en slaktekniv. Den er av "neuer art", med lave "ører" og er derfor laget 1915-18

Bajonetten ser ikke ut til å ha hatt "munningsflamme vern" (flashguard) og er derfor mest sannsynlig laget i 1915. Det passer godt med slaget ved Verdun som startet tidlig i 1916. Slaget vedVerdun var et av de mest brutale under hele første verdenskrig.

Tysk 98/05 bajonett fra en låve ved Somme.

Denne bajonetten er ikke gravd opp, men et typisk låvefunn. Rusten, men bajonettfestet virker fortsatt.

Ikke så lett å se på grunn av rust, men bajonetten er datert 1915 og det passer godt med at den var med på slaget ved Somme som begynte 01.07. 1916. (Egentlig begynte det vel med verdens til da tyngste bombardement som varte en uke før den datoen. )

Fra 1915 begynte man å sette på metall som dekket oversiden av tregrepene, dette fordi løpene på Mauser karabinene (Kar98a) bare nådde såvidt forbi bajonettfestet og munningsflammen skadet grepene. Her i tidlig versjon.

Denne bajonetten har altså en historie som går tilbake til et av menneskehetens verste slag.

Tysk Piggtrådsaks fra slagmarken ved Somme

Piggtråd var en viktig del av forsvarsverkene rundt skyttergravene, og en hovedutfordring når man skulle angripe var å komme seg gjennom fiendens piggtrådsperringer. En rekke typer piggtrådsakser ble laget.

Tysk 98/05 bajonett med sag fra slagmarken ved Somme

Denne bajonetten har sag på bladryggen, slike bajonetter ble brukt av underoffiserer og av pionersoldater. Det har åpenbart skjedd noe meget dramatisk med den, da bajonettfestet ikke er ødelagt av rust, det er revet av, mest sannsynlig av en eksplosjon. Bajonetten må ha vært festet på et gevær da eksplosjonen skjedde, det er få andre mulige forklaringer på en slik skade. Dette er en tidlig versjon av 98/05 bajonetten, med høye "ører" på parerbøylen. Den er derfor ganske sikkert laget i tidsrommet 1905-1915.

Sagtennene er bemerkelsesverdig skarpe enda. Denne typen bajonett ble gjenstand for en voldsom propagandakampanje fra Britisk side, Tyskernes barbariske våpen ble fordømt i sterke ordelag. Sagen er imidlertid kun ment som et verktøy. Denne bajonetten er kjøpt i museet i Albert ved Somme.

Tysk Ersatz bajonett fra slagmarken ved Somme

Denne bajonetten er en vanlig ersatz modell. Håndtaket som er i tynt platestål er meget preget av 90 år i jorden, mens bladet er i bemerkelsesverdig god forfatning.

Tysk Ersatz bajonett fra slagmarken ved Ypres.

Denne Ersatz bajonetten er av en skjelden type med rensehullet opp på håndtaket. Det støpte håndtaket er i bra forfatning, men bladet er sterkt merket av ni tiårs rust.

Tysk 98/05 (Butcher blade) bajonett

Hvor denne bajonetten er funnet er ikke kjent, den ble kjøpt i Stockholm og hadde en lapp på seg der det sto at den var funnet på slagmarken i Frankrike. Den er en standard modell 98/05 bajonett av "Neuer art", med lave "ører" og er dermed laget i perioden 1915-18.

Og, slik så det ut rett etterpå......

Dette bildet fra slagmarkene i vest er tatt tidlig på 1920 tallet. Det viser med all mulig tydelighet krigens gru. Ødelagte gjenstander, våpen, uniformsdeler og menneskeknokler ligger strødd overalt. Så mange kom aldri hjem, og mange av dem ble aldri funnet og identifisert.